Certyfikaty

dwu-nr10_s_2016-small2.jpg

Wszystkie oferowane przez nas produkty, na które została wystawiona europejska zharmonizowana specyfikacja techniczna posiadają stosowne badania przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej i są oznaczone znakiem CE.

Wymagania dla świetlików dachowych, pasm świetlnych, wyłazów dachowych i klap dymowych oznakowanych CE obejmuje wodoszczelność, odporność na obciążenia odrywające, odporność na obciążenia dociskające, odporność na uderzenia małym ciałem twardym, odporność na uderzenia dużym ciałem miękkim. Dodatkowo mogą spełniać warunek NRO - Broof(t1) - odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego.

Kraty zabezpieczające - antyupadkowe oznakowane CE spełniają odporność na uderzenie dużym ciałem miękkim  w klasie 1200J.

Świetliki przeciwpożarowe E30/EI30 wprowadzane są do obrotu na zasadzie jednostkowego dopuszczenia w oparciu  o klasyfikację ogniową.